Corinne van Acht
Corinne van AchtKinderdiëtist
Vanaf januari 2008 werk ik met enthousiasme in mijn zelfstandige diëtistenpraktijk Voedingsadviesbureau Food and Wellness.

Mijn ultieme droom is om kinderen met eetproblemen en buikklachten in een gespecialiseerd multidisciplinair team van hun klachten af te helpen waardoor ze onbezorgd van het eten en leven kunnen genieten. Ik geloof erin dat de meest optimale behandeling vanuit meerdere invalshoeken en disciplines zou moeten zijn omdat klachten vaak meerdere oorzaken hebben. Sinds november 2016 ben ik als kinderdiëtist gekwalificeerd om kinderen met overgewicht, ondergewicht, selectief eetgedrag, obstipatie, diarree, lactose-intolerantie, coeliakie te begeleiden. Bovendien maak ik deel uit van diverse intervisiegroepen op het gebied van maag-darmproblemen, eetstoornissen en kinderdiëtetiek waar actuele kennis uitgewisseld wordt met gespecialiseerde collega’s. Naast jarenlange ervaring op dit gebied in mijn eigen praktijk heb ik ook gewerkt bij Kinderbuik & Co, een medisch centrum met een multidisciplinair team waar kinderen tussen 0 en 20 jaar van hun buikpijn afgeholpen werden. In 2013 heb ik me trouwens ook gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen en sinds 2015 ben ik gecertificeerd in het begeleiden van cliënten met buikklachten. Kinderen in hun kracht zetten en blijvend een gezond eetgedrag aanleren zie ik als een mooie missie voor het Eetteam het Gooi en daar draag ik graag mijn steentje aan bij!

www.foodandwellness.nl

Armande Cazemier
Armande CazemierLogopedist
Ik ben Armande Cazemier en sinds 1989 (preverbaal) logopedist. Zowel binnen de kinderrevalidatie waar ik tot 2000 werkte als binnen mijn werkzaamheden in ziekenhuis Tergooi kom ik al jaren in aanraking met kinderen (en hun ouders/verzorgers) die problemen hebben met drinken, kauwen of slikken. Soms spelen duidelijke factoren een rol (bijvoorbeeld vroeggeboorte of een aangeboren afwijking van de slokdarm), maar vaak is de oorzaak niet zomaar te achterhalen. Eet- en/of drinkproblemen hebben invloed op het hele functioneren van het kind en het gezin. Daarom is het zo fijn met andere disciplines te kunnen samenwerken.
Vanuit mijn vak kijk ik naar de meer technische aspecten van eten; hoe zijn de voedingsreflexen (bij baby’s); hoe bewegen lippen en tong; hoe wordt er gekauwd; hoe gaat het slikken? Om dit allemaal in beeld te brengen wordt er meestal een eetobservatie gepland, soms bij het kind thuis, en anders op de poli logopedie van Tergooi. Ook de daaruit volgende behandelingen zijn soms aan huis.
Katusha Esser
Katusha EsserKinderfysiotherapeute
De onbevangenheid van kinderen en de uitdaging therapie te geven zodat het kind het als spel ervaart heeft er toe geleid dat ik kinderfysiotherapeut geworden ben. Inmiddels ben ik 20 jaar geregistreerd kinderfysiotherapeut.

Sinds 2007 ben ik mede eigenaar van de kinderfysiotherapiepraktijk Gooi.

Ik behandel met mijn collegae Anita Steenvoorden en Angelique Mulder kinderen met motorische problemen en een verstoorde prikkelverwerking. Een ander interessegebied van mij is het sportende kind.

Regelmatig zie ik / hoor ik “eetproblemen” bij de kinderen die ik behandel. Het kan een op zichzelf staand probleem zijn of bij een verstoorde prikkelverwerking horen. Het eetprobleem bespreekbaar maken binnen een multidisciplinaire setting en van daaruit een behandelplan opzetten om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zie ik als een waardevolle toevoeging van mijn werk.

Hier zet ik mij graag voor in.

www.kinderfysiotherapiegooi.nl

Charlotte Kuiper
Charlotte KuiperGezondheidszorgpsycholoog
Mijn naam is Charlotte Kuiper, gezondheidszorgpsycholoog en op dit moment werkzaam in het Amsterdam UMC, Emma kinderziekenhuis en eigen praktijk Bloem Bussum (psychologiepraktijk voor kind en jeugd). In het Emma kinderziekenhuis ondersteun ik kinderen van 0-18 jaar (en hun ouders/verzorgers) waarbij sprake is van een somatische aandoening, en/of onverklaarbare klachten zoals buikpijn, misselijkheid, hoofdpijn etc. Ook ondersteun ik het kind in de schoolse situatie. De behandeling bestaat uit ouder/verzorgerbegeleiding en individuele gesprekken waarbij ik o.a. gebruik maak van EMDR, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte gesprekstechnieken, (medische) hypnose en ontspanningstechnieken.
Door mijn jarenlange ervaring hiervoor in de kinder- en jeugdpsychiatrie heb ik goed zicht op onderliggende psychopathologie en kijk ik vanuit een zo breed mogelijk kader.
De kracht van dit unieke eetteam zit o.a. in de deskundigheid van een ieder en de multidisciplinaire aanpak en visie.
Anita Steenvoorden
Anita SteenvoordenKinderfysiotherapeute
Sinds 1985 ben ik fysiotherapeute en sinds 1992 kinderfysiotherapeute.

Ik ben onder andere gespecialiseerd in de Sensorische Integratie Therapie en in de prélogopedie volgens Mueller. In 2001 heb ik de praktijk voor Kinderfysiotherapie overgenomen in de Poststraat, waar ik inmiddels samen met Katusha Esser met plezier werk. In 2015 ben ik tevens afgestudeerd als orthopedagoog aan de VU. Deze specialisaties kunnen behulpzaam zijn in het vinden van een ingang voor behandeling voor het kind met eetproblemen.

Ik heb affiniteit met kinderen met eetproblemen, omdat een van mijn eigen kinderen een selectieve eter is geweest met ook regelmatig buikpijnklachten. Als ouder heb ik ervaren hoe wanhopig je kunt worden als je kind niet wil eten. In de praktijk heb ik regelmatig kinderen gezien met sensomotorische problematiek die door behandeling met Sensorische Integratie Therapie ook beter zijn gaan eten. Ik heb echter hierbij de intensieve samenwerking en informatie-uitwisseling met andere disciplines gemist. Daarom denk ik dat het Eetteam een enorme meerwaarde is in de zoektocht naar een oplossing voor eetproblemen bij kinderen.

www.kinderfysiotherapiegooi.nl

Debby Temmerman-Luijten
Debby Temmerman-LuijtenOrthopedagoog Generalist
Mijn naam is Debby Temmerman-Luijten, Orthopedagoog Generalist, gespecialiseerd in de problematiek op het gebied van de sociaal-emotionele en leer-ontwikkeling.
Sinds 2008 werk ik met veel plezier in mijn praktijk Chinski (Children & Skills).

Chinski Kinderpsychologie biedt hulp gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Het aanbod bestaat uit diagnostiek en behandeling van schoolproblematiek, gedrags- en sociaal-emotionele problemen.

www.chinski.nl

Saskia de Waal
Saskia de WaalGZ psycholoog
Mijn naam is Saskia de Waal, GZ psycholoog en Infant Mental Health (IMH)-specialist.

Infant Mental Health omvat de zorg voor de allerjongsten- van het nog ongeboren kind tot 6 jaar. Sinds 2001 werk ik in de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar ik veel ervaring heb opgedaan in diagnostiek en behandeling van onder meer autisme, hechting en trauma. Naast mijn werkzaamheden voor een IMH-team in Utrecht, werk ik als vrijgevestigde bij de Comeniuspraktijk voor psychotherapie in Naarden.

Een baby of peuter die slecht eet kan veel stress oproepen en de ouder(/verzorger)-kindrelatie onder druk zetten. Vooral als je kind al kwetsbaar is door bijvoorbeeld een zorgelijke vroeggeboorte of medische complicaties. Ook andere factoren kunnen van invloed zijn, zoals ingrijpende gebeurtenissen binnen het gezin. In de begeleiding van jonge kinderen met eetproblemen of buikpijnklachten, is de hulpvraag van ouders/verzorgers leidend en wordt samen bekeken welke hulp nodig is. Voorbeelden van behandeling zijn: ouder(/verzorger)-kindbehandeling, individuele of ouder(/verzorger)gesprekken, EMDR of Mindful met je baby/peuter. Belangrijk is dat er (weer) vertrouwen komt en dat de band tussen ouder en kind versterkt wordt. Deze vormt immers de basis voor een emotioneel gezonde ontwikkeling.

www.comeniuspraktijk.nl/psychotherapie